Φαρασιώτικες παραδόσεις, μύθοι και παραμύθια : συλλογή δευτέρα

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΚΑ, 1964, pages 269-336

Issue:
Pages:
269-336
Parallel Title:
Traditions, légendes et contes de Pharassa
Author:
Abstract:
L’ auteur originaire de Pharassa en Cappadoce, poursuit ici la publication des contes populaires dans le patois maternel. La première collection a été publiée dans le 19èmeé volume (1960) de «Laographia», (p. 233 et suivantes). A côte du texte original, est donnée la traduction en néo-grec. Dans la présente collection sont publiées: Traditions (3), légendes d’animaux (5), contes (6), (pour ceux-ci voir plus bas les annotations du Prof. G. A. Mégas, pp. 481-490).
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει περιεχόμενα