Η ελιά και το λάδι στην Τσακωνιά

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΚΑ, 1964, pages 367-415

Issue:
Pages:
367-415
Parallel Title:
L' olivier et l' huile en Tsakonie
Author:
Abstract:
La Tsakonie est située dans le Peloponèse oriental. Dans son dialecte sont conservés des traces de 1’ ancien dialecte dorien.L’ auteur est également connu par ses travaux antérieurs sur le dialecte et la vie des habitants de la Tsakonie (Voir «Laographia» vol. XVII p. 93 ets).Dans la présente étude, il s’ occupe de la culture de 1’ olivier, de la récolte des olives et de Γ extraction de Γ huile. Il note en même temps les termes du dialecte tsakonien, relatifs à ces travaux, dont il publie à la fin un index ( pp. 410 et suiv. ).
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία, βραχυγραφίες, εικόνες και πίνακα διαλεκτικών λέξεων