Λαογραφικά της Κύπρου

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΚΑ, 1964, pages 416-442

Issue:
Pages:
416-442
Parallel Title:
Textes folkloriques de Chypre
Author:
Abstract:
A. Collection de Kyriaki D. Soughli, pp. 416-431. Tout le matériel de cette collection provient d’ une seule personne, qui constitue une précieuse source de renseignements sur la tradition populaire chypriote : une vieille femme de 86 ans du village de Lefkoniko. Sont publiés des chansons, des prières, des incantations, des traditions populaires, un conte (AaTh 759) et quelques coutumes du culte populaire.B. Collection de Dem. Léventi, pp. 432-442.Elle contient des chansons, des traditions populaires et des histoires gaies (AaTh 1640+1049+1063 B et AaTh 1381 D).
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Α' Συλλογή Κ. ΣουγλήΒ' Συλλογή Δημ. Λεβέντη