Σημειώσεις εις τα ροδιακά και τα φαρασιώτικα παραμύθια

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΚΑ, 1964, pages 466-490

Issue:
Pages:
466-490
Parallel Title:
Annotations du Prof. G. A. Mégas relatives aux contes de Rhodes et de Pharassa
Author:
Abstract:
Dans ces annotations le Prof. G. Mégas, fixe le type auquel chaque conte publié dans ce volume appartient: de Rhodes (pp. 116-186) et de Pharassa (276-355)et note les variantes grecques de chaque conte, publiées ou inédites.I. Textes de Rhodes. Fables: Aa Th. 47C. Contes; Contes facétieux;religieux; nouvelles: 1) AaTh 310+402.—2) 870 A.—3) 425G+D.— 4) 501.-5) *514C.—6) 707.-7) 510A.-8) 409A.-9) 408.-10) 460 B.—11 ) 756 C.—12) 425 B.-13) 956B.-14) 327B.+328-. 15) 301A.+300.—16) 550.—17) 882.—Contes facétieux(pp. 116-119)1) AaTh 1479*.—2) 1319 D*.-3) 1319C*.-4) 1324 B*-.II. Textes de Pharassa: Fables; 1) AaTh 101*. 117*. 119 C*.—2) 126 A*.—3) 9A+9B. 275.-5) 62. *62A. *62 B-.Contes 1 ) AaTh 670.207A.—2) 325.—3) 425.—4) Tradition.—5) 851,851 A, *851B+889.—6 ) 834+1645B*(l’asterisque* précédant les numéros indique que le conte ne se rencontre pas dans le catalogue Aarne-Thomson "The types of the Folklore", second revision 1961, FFC. 184).
Subject:
Subject (LC):