Η αποδοχή του γαλλικού εμπορικού κώδικα

Part of : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου ; No.29-30, 1982, pages 37-48

Issue:
Pages:
37-48
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ανακοινώθηκε στο Γ' Συμπόσιο Ιστορίας "Η Γαλλική Επανάσταση και ο νέος Ελληνισμός" Κ.Ν.Ε.—Ε.Ι.Ε., Αθήνα 14-17 Οκτωβρίου 1987