Η επίδραση της γαλλικής επαναστάσεως στην ελληνική ποινική νομοθεσία κατα την επανάσταση και την καποδιστριακή περίοδο

Part of : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου ; No.29-30, 1982, pages 49-59

Issue:
Pages:
49-59
Author:
Subject:
Subject (LC):