Ο κώδικας του νοταρίου Νάξου Ιωάννου Μηνιάτη 1680-1689 (χφ. Γ.Α.Κ. 86)

Part of : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου ; No.29-30, 1982, pages 123-1312

Issue:
Pages:
123-1312
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει αλφαβητικά ευρετήρια