Παρατηρήσεις στις παλαιότερες τοιχογραφίες του καθολικού της Ι. Μ.Τιμίου Προδρόμου Σερρών

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.20, No.1, 1999, pages 343-366

Issue:
Pages:
343-366
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σχέδια και 15 εικόνες