Ο νεομάρτυρας Μιχαήλ Μαυροειδής ο Αδριανουπολίτης († ca. 1490, Αδριανούπολη) : ανέκδοτα αγιολογικά κείμενα του μεγάλου ρήτορος Μανουήλ Κορινθίου κ.ά.

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.54, No.4, 1983, pages 779-816

Issue:
Pages:
779-816
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις