Τα "σκολεία της κάρτσας" εις την Πάτμον

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΙΔ, 1952, pages 125-132

Issue:
Pages:
125-132
Parallel Title:
Ecoles à tricoter des bas
Author:
Abstract:
L’ auteur décrit une coutume qui était en vigueur jusqu’ aux derniers temps dans Γ île de Patmos : le tricotage des bas a été enseigné aux jeunes filles dans des écoles professionnelles par des femmes spécialisées dans ce métier. Au cour des leçons les apprenties chantaient des chansons dont le rythme aidait à la cadence du mouvement des doigts.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Τας πληροφορίας μου δια την κατωτέρω περιγραφήν έλαβον από την μητέρα μου Μαρίαν Γ. Ν. Κρητικού, τας Κας Ελβίραν Ε. Διαμαντή και Μαρίαν Π. Μωραΐτη, ως και από την δίδα Μαρίαν Βέστη, συμπληρωματικές δε εχρησιμοποίησα τα περί Πάτμου χειρόγραφα του Γ. Σμυρνάκη.