Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας

No.ΙΔ, 1952