[Βιβλιοκριτική] M. Mazower, μτφρ. Κ. Κουρεμένου, Θεσσαλονίκη, «Πόλη των Φαντασμάτων, Χριστιανοί, Μουσουλμάνοι και Εβραίοι, 1430-1950»

Part of : Μακεδονικά ; Vol.36, 2007, pages 288-293

Issue:
Pages:
288-293
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
M. Mazower, Θεσσαλονίκη, «Πόλη των Φαντασμάτων, Χριστιανοί, Μουσουλμάνοι και Εβραίοι, 1430-1950», μτφρ. Κ. Κουρεμένου, εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2006, σελ. 575, 62 εικ., 11 χάρτες. [Τίτλος του πρωτοτύπου: Salonika. City of ghosts, 2004]., 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/5604, DOI:http://dx.doi.org/10.12681/makedonika.41
Electronic Resources: