Τουλουμάκος, Ιωάννης Σ.

Εναλλακτικές Αποδόσεις:
  • Touloumakos, Iōannēs, 1937-
  • Touloumakos, Johannes, 1937-
  • Touloumakos, Iō. (Iōannēs S.),, 1937-