Επιγραφή στους Αγίους Αναργύρους Καστοριάς

Part of : Μακεδονικά ; Vol.11, 1971, pages 324-334

Issue:
Pages:
324-334
Parallel Title:
Une inscription de l’église Aghii Anargyroi à Kastoria.
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
C’est la première fois qu’on publit cette inscription peinte en sec sur les fresques de la première période de l’église Aghii Anargyroi à Kastoria. D’ après l’analyse de son type, l’inscription se lit: «Έκοιμήθη ô δούλος τού Θεού Κωνσταντίνος μηνί Νοεμβρίφ εις τήν ΚΑ'». Au dessous de l’inscription se trouve la figure d’un homme barbu et orant, qui est, peut être, le donnateur de l’église.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6499, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.944
Electronic Resources: