[Βιβλιοκριτική] Γεώργιος Κ. Παπάζογλου, Μεταφρασμένα τουρκικά έγγραφα του μετοχίου «Ορφάνη» της Μονής Διονυσίου Αγίου Όρους (1535-1733)

Part of : Μακεδονικά ; Vol.26, 1987, pages 387-388

Issue:
Pages:
387-388
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Γεώργιος Κ. Παπάζογλου, Μεταφρασμένα τουρκικά έγγραφα του μετοχίου «Ορφάνη» της Μονής Διονυσίου Αγίου Όρους (1535-1733), Άρχεΐον Καβάλας, άρ. 1, Δημοσιεύματα Λαογραφικου Μουσείου-Μουσείου έργων Πολυγνώτου Βαγή, Καβάλα 1987, σελ. 110, πίν. XII, 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6644, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.1090
Electronic Resources: