Σμυρναϊκή Δραματουργία : Πρωτότυπες θεατρικές εκδόσεις στη Σμύρνη του 19ου αιώνα

Part of : Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών ; Vol.16, 2009, pages 211-286

Issue:
Pages:
211-286
Parallel Title:
La dramaturgie grecque a Smyrne : Editions theatrales originales pares au 19eme siecle
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Cette etude a trait a la production dramaturgique des lettres grecs de Smyrne pendant le 19e siecle. Les oeuvres sont presentees par ordre chronologique en unites selon le temps de leur edition dans la ville de Smyrne, divisees en drames historiques, melodrames, comedies, vaudevilles et romances dramatiques. Les pieces de theatre editees a Smyrne par des acteurs grecs, d’origine smyrnienne ou non, sont inclues dans une unite speciale, ainsi que les pieces de caractere educatif, tandis qu'une estimation globale de la dramaturgie qui tient lieu a Smyrne est presentee, en comparaison avec la dramaturgie originale grecque pendant le 19e siecle. Addendum: Liste des pieces de theatre mentionnees et analysees dans la presente etude.
Subject:
Subject (LC):
Electronic Resources: