Σταματοπούλου-Βασιλάκου, Χρυσόθεμις

  • Σταματοπούλου-Βασιλάκου, Χρυσόθεμις (gre)
  • Stamatopoulou-Vasilakou, Chrysothemis (eng)