Ανθιβολα δύο εικόνων του Θεοδώρου Πουλάκη (πίν. 22-32)

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.21, 1964, pages 75-86

Issue:
Pages:
75-86
Parallel Title:
Vieux dessins d’ après deux icônes inconnues du peintre Theodore Poulakis (pl. 22-32)
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Ces dessins qui se trouvent à la possession de l'auteur sont descopies de deux icônes du peintre crétois Théodore Poulakis qui travaillaau XVIIe siècle à Corfou et à Venise. D'une d'elles représentait St Jeanl'Evangeliste et tout autour des scènes de sa vie et de ses miracles( PI. 22 · 24 ). Une icône presque semblable dans l'église de l'Archevêché à Nicosie de Chypre signée par Poulakis et datée de 1672 nouspermet de reconstituer celle qui fut le prototype de nos dessins ( PI.25). D'icône dont proviennent les dessins ici étudiés portait les armesde la noble famille zantiote de Frangos, ce qui nous permet de conclure que le prototype inconnu ou peut-être perdu se trouvait trèsprobablement dans quelque église de Zante appartenant à cette noblefamille.D'autre icône dont nous possédons deux dessins de dimensionsdifférentes représentait St Démétrius encadré par des scènes de sonmartyre et de ses miracles ( PI. 26 - 31 ). Des similitudes frappantesqui existent entre certains détails de ces dessins et les œuvres signéesde Poulakis nous permettent d'attribuer avec une certitude absolue àcet artiste le prototype des copies ici publiées. Ce prototype n'est pasconnu. Peut-être il n'existe plus.
Subject:
Subject (LC):
Electronic Resources: