Η βασιλική του Αγίου Αχιλλείου στη Μικρή Πρέσπα (πίν. 38-42)

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.22, 1966, pages 163-203

Issue:
Pages:
163-203
Parallel Title:
The basilica of Saint Achillius in Little Prespa (pl. 38-42)
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Electronic Resources: