Ο Χριστός ως η Θεία Σοφία. Η εικονογραφική περιπέτεια μιας θεολογικής έννοιας

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.33, No.1991, pages 119-144

Issue:
Pages:
119-144
Parallel Title:
Christ as the Holy Wisdom. The Iconographical Fortunes of a Theological Notion
Section Title:
Articles
Author:
Subject:
Electronic Resources: