Εικόνα με ιδιότυπη παράσταση Ανάληψης

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.33, No.1991, pages 161-178

Issue:
Pages:
161-178
Parallel Title:
Une icône de l'Ascension du Christ d'un type particulier
Section Title:
Articles
Author:
Subject:
Electronic Resources: