Βαραλής, Ιωάννης

  • Βαραλής, Ιωάννης (gre)
  • Varalis, Ioannis (eng)
  • Βιογραφικό:
  • Ο Ιωάννης Βαραλής είναι λέκτορας στο τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Εναλλακτικές Αποδόσεις:
  • Varalis, Yannis
  • Varalēs, Iōannēs