Γρυπών γρίφοι : Καιρός, Βίος και Τέχνη στην Προσωπογραφία του Αλεξίου Αποκαύκου (Paris. gr. 2144, f. 11r)

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.37, No.1997, pages 63-80

Issue:
Pages:
63-80
Parallel Title:
Grypôn Griphoi : Kairos, Art et Vie dans le Portrait d’ Alexios Apokaukos (Paris. gr. 2144, f. 11r)
Section Title:
Articles
Author:
Subject:
Electronic Resources: