Άγνωστες εικόνες και τοιχογραφίες του Θεοφάνη του Κρητός στη Μονή Παντοκράτορος και στη Μονή Γρηγορίου στο Άγιον Όρος

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.37, No.1997, pages 97-116

Issue:
Pages:
97-116
Parallel Title:
Unknown Icons and Wall-paintings by Theophanes the Cretan in the Pantocrator Monastery and in Gregoriou Monastery on Mount Athos
Section Title:
Articles
Author:
Subject:
Electronic Resources: