Μελέτη των υλικών και της τεχνικής κατασκευής της μεταβυζαντινής εικόνας «ο Δείπνος ο Μυστικός» του Μιχαήλ Δαμασκηνού

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.37, No.1997, pages 151-166

Issue:
Pages:
151-166
Parallel Title:
Psysiochemical Study of the Construction Techniques and Material Used in the 16th-Century Post-Byzantine Icon «The Last Supper» by Michel Damaskinos
Section Title:
Articles
Author:
Subject:
Electronic Resources: