Επιτύμβιες παραστάσεις κατά τη μέση και ύστερη βυζαντινή περίοδο

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.37, No.1997, pages 285-304

Issue:
Pages:
285-304
Parallel Title:
Funerary Representations in the Middle and Late Byzantine Periods
Section Title:
Articles
Author:
Subject:
Electronic Resources: