Οι ανεπίγραφοι ανιστάμενοι στην εις Άδου Κάθοδον

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.37, No.1997, pages 305-318

Issue:
Pages:
305-318
Parallel Title:
The Unnamed Resurrected Figures in the Descend into Hell
Section Title:
Articles
Author:
Subject:
Electronic Resources: