Η οικογένεια των δωρητών Μαθά και η σχέση της με τη Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Πάτμου κατά τον 17ο αιώνα

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.37, No.1997, pages 395-410

Issue:
Pages:
395-410
Parallel Title:
The Mathas Family and its Relations with the Patmos monastery of Saint John the Theologian during the 17th Century
Section Title:
Articles
Author:
Subject:
Electronic Resources: