Νεότερες παρατηρήσεις στην οικοδομική ιστορία του ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστιάνων Μεσσηνίας

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.41, 2002, pages 41-58

Issue:
Pages:
41-58
Parallel Title:
Further Remarks on the Building History of the Church of the Saviour at Christianoi, Messenia
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
The church of the transfiguration of in the village of Christianoi in Triphyllia, 12 km. from Philiatra in Messenia, collapsed on 27 August 1886, after an earthquake and was restored by E. Stikas in the years 1937-1955. In 1999 its history was re-examined, the new plans and research demonstrating that the church was elaborated in at least four Byzantine phases, the most important being in 1075 and the latest in the late twelfth century. The so-called ‘episkopeion’ (bishop’s residence) was possibly added in the thirteenth century.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
11thand 12th centuries, Peloponnese, architecture, octagon, 11ος 12ος αιώνας, Πελοπόννησος, αρχιτεκτονική, ναός οκταγωνικός
Notes:
Οι περιλήψεις παρέχονται από πηγή εκτός τεκμηρίου
Electronic Resources: