Το όραμα του προφήτη Ησαΐα στο ψαλτήριο Βατοπεδίου 760 και η απεικόνιση του θέματος την εποχή των Κομνηνών

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.46, 2007, pages 181-192

Issue:
Pages:
181-192
Parallel Title:
The Vision of Prophet Isaiah in the Vatopedi Psalter 760 and the Depiction of the Subject in the Komnenian Period
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
This article examines the illumination of the Ode of Isaiah (Song of Salvation, Isaiah 26) in Psalter no. 760 in the Vatopedi monastery on Mt Athos. The miniature depicts the prophet’s Vision (Isaiah 6), which means that there is an unusual disaccord between text and image. This could be attributed to the diffusion of this iconographic subject in Byzantium during the period of the Komnenoi. Illustrations of Isaiah’s Vision were probably used to rebut then current heresies relating to Christ’s role in the sacrament of Holy Communion, or in connection with the Komnenoi’ s effort to combat the heresy of the Bogomils, who had created a distorted version of the Vision of Isaiah.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Late 11th –mid-12th century, Byzantium, iconography, The Vision of Prophet Isaiah (Isaiah 6), Τέλη 11ου–μέσα 12ου αιώνα, Βυζάντιο, εικονογραφία, Το όραμα του προφήτη Ησαΐα (Ησ. 6)
Notes:
Οι περιλήψεις παρέχονται από πηγή εκτός τεκμηρίου
Electronic Resources: