Άδεια γάμου παρεχομένη υπό του αρχιεπισκόπου Κύπρου εις Μαρωνίτην ιερέα

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.8, 1908, pages 53-56

Issue:
Pages:
53-56
Parallel Title:
Wedding license issued by the archbishop of Cyprus to a Maronite priest
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Electronic Resources: