Ο Θεσσαλονικεύς ζωγράφος του 14ου αιώνος «κυρ-Μανουήλ»

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.51, 2012, pages 155-160

Issue:
Pages:
155-160
Parallel Title:
The 14th-Century Painter from Thessaloniki «Kyr-Manuel»
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Due to the discovery of the reference to a certain painter from Thessaloniki called «kyr Manuel» in a document of the Vatopedi Monastery, whose identification with a man of the same name in documents dated 1323 and 1338 is apparent, his identification with the painter «kyr Manuel Panselinos» is suggested, as is the reexamination of the chronology of the wall paintings of the Protaton at Karyes on Mt. Athos. A catalogue of dates during which the conditions were favorable for the painting of the church is included and the periods just after 1308 or 1322 are proposed to be the more favourable ones.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
14th century, Mt. Athos, Karyes, Protaton, Thessaloniki, Panselinos, kyr Manuel, Andronikos II, Timiopetriotissa, Proeleusis, Protos Isaac, Patriarch Athanasios I, Patriarch Niphon I, 14ος αἰώνας, Ἅγιον Ὄρος, Καρυές, Πρωτᾶτον, Θεσσαλονίκη, Πανσέληνος, κῦρ Μανουήλ, Ἀνδρόνικος Β ́, Τιμιοπετριώτισσα, Προελεύσις, Πρῶτος Ἰσαάκ, Πατριάρχης Ἀθανάσιος Α ́, Πατριάρχης Νίφων Α ́
Electronic Resources: