Το όραμα του Προφήτη Δανιήλ (Δαν. Ζ ́, 1 14) στη μεταβυζαντινή ζωγραφική

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.51, 2012, pages 289-304

Issue:
Pages:
289-304
Parallel Title:
The Vision of the Prophet Daniel (Dan. 7, 1 14) in Post Byzantine Painting
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
The Vision in the 7th chapter of the Book of Daniel is rarely represented during the Byzantine period. Conversely, in the post-Byzantine years elements of it are depicted quite often, whether individually or within representations of the Second Coming. In fact, in certain cases the prophet is shown as a visionary of the Second Advent. It is proposed that this ‘sudden’ dissemination should be interpreted in relation to the dissemination that the eschatological texts attributed to Daniel, the so-called Visions/ Oraseis, received after 1453.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Post Byzantine period, Balkan peninsula, Greece, painting, Vision of the Prophet Daniel, Second Coming, Prophetic texts, Daniel’s Visions, Georgios Klontzas, Μεταβυζαντινή εποχή, Βαλκανική χερσόνησος, Ελλαδικός χώρος, Ζωγραφική, Όραμα του προφήτη Δανιήλ, Δευτέρα Παρουσία, Χρησμολογικά κείμενα, Οράσεις Δανιήλ, Γεώργιος Κλόντζας
Electronic Resources: