Παναγιώτου Σούτσου, Ποιήσεις, 1831. Βιβλιογραφικές διευκρινήσεις, χρονολόγηση της έκδοσης, και κάποιες αθησαύριστες πληροφορίες

Part of : Ο ερανιστής ; Vol.28, No.2011, pages 307-319

Issue:
Pages:
307-319
Section Title:
Μελετήματα
Author:
Abstract:
PANAGIOTIS SOUTSOS, POÉSIES, NAUPLIE 1831Indications bibliographiques, datation de l’édition et quelques renseignements complémentairesOn trouve deux tirages différents de cette édition ; dans quelques exemplaires, la page de titre et cinq ou six feuilles typographiques sont imprimées avec d’autres caractères que le corps du livre. L’histoire de l’impression du volume peut nous donner des indications sur cette particularité. Selon toute probabilité, l’impression commença avant juin 1831 ; mais à cette date-là, Soutso quitta Nauplie pour rejoindre l’opposition à Capodistria. Quand il revint, il trouva à l’imprimerie les feuilles déjà imprimées et continua l’impression. Ce désordre peut expliquer le manque de quelques feuilletons quant commença la reliure, qui ne se faisait pas simultanément pour tous les exemplaires, mais au fur et à mesure qu’ils étaient achetés. Le livre ne fut complété qu’après mars 1832, année qui est sa date véritable.L’article essaye aussi d’expliquer les informations contradictoires de l’auteur sur sa conception de l’idée centrale d’« Odoiporos ». ALEXIS POLITIS
Subject:
Keywords:
Παναγιώτης Σούτσος, «Οδοιπόρος», τυπογραφικά στοιχεία, ρομαντική ποίηση, αντιπολίτευση, Φαναριώτες, Panayotes Soutsos, «Odoiporos», typefaces, romantic poetry, opposition, Phanariots
Electronic Resources: