Πολίτης, Αλέξης

  • Πολίτης, Αλέξης,  (gre)
  • Politis, Alexis,  (eng)
Εναλλακτικές Αποδόσεις:
  • Politēs Alexēs