Κόριννα, ή περί πεζογραφίας λόγος. Αθήνα, 1835 : σχολιάζοντας στις εφημερίδες τη μετάφραση του Ε.Α.Σίμου

Part of : Μνήμων ; Vol.23, 2001, pages 113-152

Issue:
Pages:
113-152
Parallel Title:
Corinne, ou de la Prose Néohellénique. Athènes, 1835 : Commentaires sur la traduction de E. A. Simos
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Édition des six feuilletons, parues dans la presse de l'époque, et signéspar des initiales, à l'occasion de la traduction de l'oeuvre de Madamede Staël. Il s'agit d'un discours sur la littérature, et surtout sur sa nécessitépour la société grecque moderne, qui n'a pas jusqu'à aujourd'huitiré l'attention des spécialistes. Des commentaires détaillés, une propositionpour les noms qui se cachaient sous les initiales et l'encadrementhistorique accompagnent l'édition.
Subject:
Subject (LC):
Electronic Resources: