[Βιβλιοκριτική] Νικολέτα Γιαντσή, Ο φτωχός ανάμεσα στην Εκκλησία και την πόλη. Η αστική φιλανθρωπία στη δυτική Ευρώπη κατά το Μεσαίωνα

Part of : Μνήμων ; Vol.32, 2012, pages 262-264

Issue:
Pages:
262-264
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Νικολέτα Γιαντσή, Ο φτωχός ανάμεσα στην Εκκλησία και την πόλη. Η αστική φιλανθρωπία στη δυτική Ευρώπη κατά το Μεσαίωνα, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, Αθήνα 2011, 313 σ
Electronic Resources: