Κρεμμύδας, Βασίλης Ν.

Εναλλακτικές Αποδόσεις:
  • Kremmydas Vasilēs
  • Kremmydas Basilēs