Ἐπιγραφικὴ μαρτυρία τοῦ πατριάρχη Ἱεροσολύμων Ἰουβεναλίου

Part of : Τεκμήρια ; Vol.8, 2003, pages 103-115

Issue:
Pages:
103-115
Parallel Title:
Temoignage epigraphique du Patriarche Juvenal de Jerusalem
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Etude de l'inscription mosaïque réputée du site archéologique se trouvant au bord de la route qui unit Jérusalem à Bethléem où, d'après les fouilleurs, Γ on mit au jour l'église du Siège de Marie. Il s'agit d'une inscription inscrite dans un cercle qui est conservée en état fragmentaire. Selon les calculs, son texte se déployait sur sept lignes dont la deuxième ainsi que la moitié gauche de la troisième ligne avaient été leus. La première ligne est occupée par une complication artistique à propos de laquelle avait été proposée la transcription (ΟΥ) Β(οήθει) -A- Κ(ύριε). La présente étude propose la lecture Ίουβ(ενάλιος) Άρχ(ιεπί)σκ(οπος) (Juvénal Archevêque). Il s'agit du premier patriarche de Jérusalem, du point de vue chronologique. L' inscription date de la dernière période de son ministère (451-458), période qui marque également le début de la refondation de Γ ensemble du complexe.
Subject:
Subject (LC):
Electronic Resources: