[Βιβλιοκριτική] Tiberii De figuris Demosthenicis libellas cum deperditorum operum fragmentis, éd. Guilelmus Βallaira

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.24, No.2, 1971, pages 407-409

Issue:
Pages:
407-409
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Tiberii De figuris Demosthenicis libellas cum deperditorum operum fragmentis, éd. Guilelmus Βallaira. Romae, in aedibus Athenaei, 1968. 8o, XLVII + 111 pp