Κονομής, Ν.

  • Κονομής, Ν. (gre)
  • Conomis, N. (eng)