[Βιβλιοκριτική] Hans Buchwald, The Church of the Archangels in Sige near Mudania, with a Contribution by Clive Fοss

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.24, No.2, 1971, pages 423-428

Issue:
Pages:
423-428
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Hans Buchwald, The Church of the Archangels in Sige near Mudania, with a Contribution by Clive Fοss, Wien – Köln - Graz 1969. 80, σσ. 71, πίν. I - VII. (Byzantina Vindobonensia IV)