[Βιβλιοκριτική] Τάσου Αθ. Γριτσοπούλου, Εκκλησιαστική ιστορία και χριστιανικά μνημεία Κορινθίας

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.27, No.2, 1974, pages 413-415

Issue:
Pages:
413-415
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Τάσου Αθ. Γριτσοπούλου, Εκκλησιαστική ιστορία και χριστιανικά μνημεία Κορινθίας. Τόμος πρώτος: Ιστορία, Αθήναι 1973. 8ο, σσ. 380, 1 χάρτης