Η Αθήνα στα χρόνια της μετάβασης απο την αρχαία λατρεία στη Χριστιανική : τα αραχαιολογικά δεδομένα

Part of : Επιστημονική επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του εν Αθήνησι Πανεπιστημίου ; Vol.ΚΗ, No.1, 1989, pages 851-930

Issue:
Pages:
851-930
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει εικόνες, σχήματα και φωτογραφίες