[Βιβλιοκριτική] Marina Sacopοulο, La Théotokos à la mandorle de Lythrankomi

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.29, No.1, 1976, pages 197-200

Issue:
Pages:
197-200
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Marina Sacopοulο, La Théotokos à la mandorle de Lythrankomi, Paris, Maisonneuve - Larose 1975. σ. 113, πίν. XXXII. (Ouvrage publié avec le concours du C.N.R.S.)