Μουρίκη, Ντούλα

  • Μουρίκη, Ντούλα (gre)
  • Mouriki, Doula (eng)
Εναλλακτικές Αποδόσεις:
  • Mourikē, Doula
  • Mouriki-Charalambous, Doula
  • Charalambous, Doula