[Βιβλιοκριτική] Studia Codicologica. In Zusammenarbeit mit Jürgen Dummer, Johannes Irms eher und Franz Ρaschke herausgegeben von Kurt Τreu

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.30, No.2, 1977, pages 459-467

Issue:
Pages:
459-467
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Studia Codicologica. In Zusammenarbeit mit Jürgen Dummer, Johannes Irms eher und Franz Ρaschke herausgegeben von Kurt Τreu, Akademie-Verlag, Berlin 1977 (Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur, Band 124). SS. 509. Mit einem Frontispiz und 58 Abbildungen auf 50 Tafeln