[Βιβλιοκριτική] Οδηγοί Μνημείων Μακεδονίας

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.30, No.2, 1977, pages 514-519

Issue:
Pages:
514-519
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Οδηγοί Μνημείων Μακεδονίας, αριθμοί σειράς 4 (1972), 5 (1972), 6 (1974), 7 (1975), και 8 (1976). Εκδότης Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου