Μέντζος, Αριστοτέλης

  • Μέντζος, Αριστοτέλης (gre)
  • Mentzos, Aristoteles (eng)