[Βιβλιοκριτική] Στάθης, κρητική κωμωδία. Κριτική έκδοση με εισαγωγή, σημειώσεις και λεξιλόγιο Lidia Martini

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.31, No.2, 1979, pages 529-540

Issue:
Pages:
529-540
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Στάθης, κρητική κωμωδία. Κριτική έκδοση με εισαγωγή, σημειώσεις και λεξιλόγιο Lidia Martini , Θεσσαλονίκη 1976. 8ο, σσ. 205 πίν 2 (Βυζαντινή και Νεοελληνική Βιβλιοθήκη, 3)